Servicii complecte SSM

Securitate și sănătate în muncă - SSM

 •  identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice
 • elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectieelaborarea de instructiuni propriistabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul protectiei muncii
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruireinstruirea introductiv generala de protectia muncii, precum si testarea cunostintelor, completarea fiselor individuale de securitatea muncii
 • instruirea conducatorilor locurilor de munca privin organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca la nivel de societate
 • elaborarea programului de instruire si testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii
 • intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (unde este cazul)
 • stabilirea si intocmirea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific prevazute de lege
 • stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii de Guvern 971 din 2006privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca
 • intocmirea listelor cu meseriile si a profesiile prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor (unde este cazul)
 • intocmirea listelor cu posturile de lucru al carui personal necesita examene medicale suplimentare (unde este cazul)
 • identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii de Guvern 1048 din 2006privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 • informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie
 • elaborarea deciziilor interne de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de lege
 • cercetarea accidentelor de munca
Call Now Button