Coordonare șantiere temporare și mobile

Coordonare SSM șantiere

Societatea noastră are personal abilitat ce poate organiza activitatea şantierelor temporare şi mobile prin verificarea, întocmirea şi actualizarea documentelor necesare, conform dispoziţiilor Hotărârii de Guvern nr. 300/2006, respectiv:

  • elaborarea planului general de sănătate şi securitate în muncă al şantierului;
  • avizarea planurilor proprii de sănătate şi securitate ale antreprenorului general şi subantreprenorilor;
  • realizarea coordonării de sănătate şi securitate în muncă pe perioada realizării proiectului, cât şi pe perioada executării lucrărilor;
  • organizarea de şedinţe de instruire cu reprezentanţii S.S.M. ai antreprenorului şi subantreprenorilor;
  • efectuarea de inspecţii săptămânale pentru supravegherea modului de respectare a măsurilor S.S.M.;
  • elaborarea de rapoarte periodice referitoare la abaterile constatate;
  • întocmirea registrului de coordonare;
  • elaborarea, completarea şi păstrarea la zi a Registrului de Coordonare;
  • asistenţă în cazul producerii accidentelor de muncă şi avariilor tehnice;
  • asistenţă cu ocazia controalelor efectuate de către inspectorii de muncă.
Call Now Button